Książki

"Treść tej książki stanowi kompleksowy przegląd najważniejszych międzynarodowych instytucji finansowych. Zawiera w sobie ich genezę, fazy rozwoju, realizację celów statutowych, a także zaangażowanie w procesy transformowania gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej. Na tym tle został pokazany udział Polski jako członka poszczególnych organizacji, względnie jako beneficjenta strumieni pomocy rozwojowej w okresie transformacji. Książka ukazuje w sposób kompleksowy elementy infrastruktury stosunków ekonomicznych, z których funkcji i środków ekonomicznych korzystały także transformowane gospodarki Europy Środkowej i Wschodniej. Książka stanowi cenną skarbnicę wiedzy dla wszystkich pragnących zrozumieć funkcjonowanie wielkich międzynarodowych instytucji finansowych, a także udział tych instytucji w procesach reformowania gospodarek, również i gospodarki polskiej."

"Afryka była nazywana przez dra Jana Kulczyka bogatym kontynentem biednych ludzi. Książka ta wprowadza wkład naukowy w zrozumienie połączenia rozwoju finansowego i wzrostu ekonomicznego. Wiedza ta również pozwala zrozumieć szerszy kontekst zastosowania, który jest istotny również dla innych afrykańskich gospodarek. Profesor Munyama podjął się rozpoznania mechanizmów i czynników wzrostu gospodarczego w mniej rozwiniętych krajach. Tematem analiz są cztery subsaharyjskie afrykańskie kraje: Kenia, Mozambik, Uganda i Zambia."